Kontakt

+48 886 628 738

barteklenart.foto@gmail.com

Zapraszam do kontaktu

Uwielbiam poznawać nowych ludzi i ich historie
Napiszcie o Was. Waszym wymarzonym ślubie, sesji plenerowej.
Kiedy i gdzie się odbędzie, nazwa sali, przybliżoną ilość gości. Postaram się szybko odpowiedzieć na Waszą wiadomość.
Piszcie śmiało na „Ty” – to pozwoli nam uniknąć niepotrzebnego skrępowania

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bartek Lenart. Dane kontaktowe e-mail: barteklenart.foto@gmail.com, 886 628 738. Z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się za pośrednictwem: poczty elektronicznej barteklenart.foto@gmail.com. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu opracowania odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji – art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty prowadzące obsługę infrastruktury informatycznej. Pani/Pana dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi i prowadzenia korespondencji, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy po jej zakończeniu. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ja również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych opierałoby się na zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi przesłanie zapytania. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu